ГОЛОВНА


Тривалість проекту: 01 грудня 2013– 30 листопада 2016 (36 місяців)

Цільова група: аспіранти, випускники, студенти, викладачі/ дослідники / адміністративний персонал; керівництво освітніх організацій

Головний web-site проекту: http://www.netceng.eu/;

posterNetCeng