КОНТАКТИ


КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ ВІД УКРАЇНИ:

Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна

Відповідальна особа: д.т.н., проф. Збруцький Олександр Васильович

Декан факультету авіаційних і космічних систем

Контакти: тел./факс: +38(044) 406-82-24;

e-адреса: zbrutsky@dacis.kpi.ua