Літня докторська школа проекту NETCENG у Вільнюсі


З 14 – 18 червня 2016 р. у Вільнюському технічному університеті Гедемінаса (VGTU) відбулася координаційна нарада проекту NETCENG (http://netcenq.eu) за програмою TEMPUS.

Мета проекту NETCENG – розробка та впровадження нової моделі третього циклу інженерної освіти в Білорусії, Росії, Україні відповідно до Болонського процесу.

До консорціуму проекту входять університети зазначених країн, а також Німеччини, Великої Британії, Литви – загалом тринадцять вищих навчальних закладів.

На нараді виступив зі звітом за 30 місяців роботи проекту координатор проекту від НТУУ «КПІ» декан ФАКС професор Збруцький О.В. Було відмічено, що відповідно до плану активностей проекту в нашому університеті створений та розпочав роботу DLM (доктор філософії на ринку праці)- office, який аналізує потреби роботодавців в докторах філософії, узагальнює їх вимоги щодо компетенцій та кваліфікації докторів. В начальні плани магістрів та навчальні програми докторів філософії включені навчальні модулі, передані університетами – партнерами – Технічним університетом Берліну, Вільнюського технічного університету, Лондонського університету Брюнеля. Для підготовки докторів філософії видані за програмою проекту 2 навчальних посібники. 10 докторантів  та їх наукові керівники прийняли участь в літніх докторських школах в Вільнюсі, Берліні та Лондоні, на яких відбувся обмін досвідом підготовки матеріалів докторських робіт та методичні семінари для докторантів.

В форматі координаційної наради відбулася зустріч проф.. О.Збруцького з проректором проректором з міжнародних зв’язків Вільнюського технічного університету д-ром Asts Radzeviciene за участю головного менеджера проекту А.Штеренхарца, на якій обговорювались питання започаткування програми подвійних дипломів доктора філософії та магістра між нашими університетами.

У роботі літньої докторської школи взяли участь ведучий інженер кафедри ТМ, відповідальна за впровадження проекту  NETCENG в нашому університеті Стецюк Л.В., докторант каф. ПСКЛА Апостолюк В.О.

До програми літної школи увійшли презентації наукових статей  докторантів – учасників школи та виступи керівників з рецензією робіт докторантів.

                                                  Л.В.Стецюк, координатор проекту NETCENG