NETCENG – новий освітній проект програми TEMPUS


Ціль та задачі

Введення в цільових університетах пілотних програм по докторантурі в інженерії відповідно до Болонського процесу, який відповідає десяти принципам Зельцбургского і Бухарестського форумів.

Тривалість проекту

01 грудня 2013- 30 листопада 2015 (36 місяців)

Цільова група

- аспіранти, випускники, студенти, викладачі, дослідники / адміністративний персонал;

- керівництво освітніх організацій

Напрямки діяльності

- аналіз поточних докторських програм і розробка моделі для нових структірованих докторських програм

- розробка і акредитація нового ядра та переданчі вивчаємої програми

- створення іноваційного середовища для викладання / навчання

- підтримку працевлаштування випускників зі ступенем доктора ііженеріі

- забезпечення стійкості результатів за рахунок впровадження