ПРОЕКТ NETCENG ПРОГРАМИ ТЕМПУС НАБИРАЄ ОБЕРТИ


В листопаді 2013 р. Європейська комісія відібрала для фінансування проект ТЕМПУС – NETCENG «Нова модель третього освітнього рівня відповідно Болонському процесу в Білорусі, Росії та Україні» , в якому наш університет є головним координатором від України.

Проект розрахований на 3 роки і буде проводитися протягом 2014-2016 років.

Наприкінці листопада 2014р. учасників проекту з 22 університетів, які представляли Україну, Росію, Білорусь, Велику Британь, Німеччину та Литву, зібрав на черговий семінар в Мінську Білоруський державний університет. Координатори проектів кожного університету звітували про роботу в поточному році, ділились своїми напрацюваннями та баченнями шляхів реалізації завдань проекту, виходячи з особливостей систем вищої освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації в своїх країнах.

З 2014 року в Україні новим Законом про освіту науковий рівень кандидата наук трансформований в науково – освітній рівень доктора філософії, що сприятиме гармонізації освітніх та наукових рівнів європейських країн Сходу та Заходу.

Представникам університетів Східної Європи цікаво було ближче дізнатись про структуру та зміст навчальної складової підготовки доктора філософії в країнах Євросоюзу за інженерними напрямками, вимоги до докторської дисертації та особливості організаційних процедур захисту та присвоєння ступеня доктора філософії на прикладах Вільнюського технічного університету ім. Гедемінаса (Литва), Лондонського університету Брюнеля (Велика Британь) та Берлінського технічного університету (Німеччина).

Підготовка доктора філософії у вказаних університетах – партнерах містить наступні основні елементи: складання іспитів з визначеного блоку навчальних модулів (освітня складова), затвердження теми дисертації та наукового керівника, публікація визначеного числа наукових статей за темою дисертації у фахових виданнях, заслуховування дисертації на профільній кафедрі, призначення наукової ради (комісії) по завершальній оцінці дисертації та присудження ступеню.

Справедливо відмітити, що наукова складова підготовки як кандидата наук, так і доктора філософії, в цілому за своїм змістом та структурою дуже схожі, хоча формальні сторони їх реалізації мають багато відмінностей і особливостей. Як, до речі, і між країнами Західної Європи. Тому імплементація положень Закону України про освіту безперечно сприятиме зближенню і вирівнюванню систем підготовки фахівців вищої кваліфікації в країнах Європи.

Зацікавленість та дискусію учасників семінару викликала доповідь про напрацювання нашого університету, в тому числі факультету авіаційних і космічних систем по розробці та впровадженню програм подвійного диплому кандидата наук – доктора філософії з університетами Західної Європи, використовуючи механізми програм ТЕМПУС та ERASMUS MUNDUS.

meeting-netceng1

Підчас пленарного засідання семінару

meeting-netceng2

Учасники семінару

Перший рік проекту завершається вивченням особливостей та програм підготовки докторів філософії в університетах Західної Європи.

В планах другого року – практичне знайомство з методикою викладання освітніх модулів в університетах Німеччини, Литви та Великої Британі, майстер – класи та тренінги в цих університетах для наукових керівників, адміністративного персоналу та аспірантів, семінари сертифікації наукових керівників, розробка пілотних навчальних програм та блоків навчальних дисциплін, підготовка та публікація навчальних посібників,відкриття нових лабораторій та комп’ютерних класів для проведення досліджень, офісів менеджменту та організації зв’язку з ринком праці, формування вимог сучасної промисловості до фахівців кваліфікаційного рівня «доктор філософії».

Тож проект ТЕМПУС – NETCENG наповнюється цікавими практичними результатами і має всі можливості зробити перші кроки реалізації нової моделі третього освітнього рівня, гармонізованого для вищих шкіл Східної та Західної Європи, підвищення конкурентоспроможності випускників університетів на ринку праці.

 

Сайт проекту http://www.netceng.eu

 

Координатор проекту,

Інженер 1-ї категорії

кафедри теоретичної

механіки

Людмила Стецюк