ЦІЛІ


Мета та завдання проекту:

  • Введення в цільових університетах пілотних програм з докторантури в інженерії відповідно до Болонського процесу, відповідно до десяти принципів Зальцбургського та Бухарестського форумів.

Конкретні цілі проекту:

  • Розробити, впровадити і акредитувати нове ядро і навчальні програми, включаючи Європейську систему переведення і накопичення кредитів  ECTS
  • Встановити нові структуровані докторські програм в цільовій області відповідно до вимог ринку праці;
  • Розробити інноваційні середовища викладання / навчання  для докторських програм;
  • Наблизити вищу освіту в вузах  до ринку праці.